Tønsberg kommune Barnehager felles

Støttepedagog i barnehage

Vi søker deg som vil være med på å skape en inkluderende hverdag for barn med særskilte behov.

Vi søker ansatte som kan bidra til at alle barn får mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger.

Vi er opptatt av å skape god kvalitet i relasjoner mellom voksen-barn og barn-barn, og jobber for å være psykisk helsefremmende barnehager.

Vi jobber systematisk for å være en lærende organisasjon og å bygge en felles sektor i kommunen. Nå søker vi DEG som brenner for barnehagelæreryrket, for å gjøre en forskjell og som ønsker å bidra til en godt tilpasset og inkluderende praksis for alle barn.

Krav til stillingen

Bestått barnehagelærer-/førskolelærerutdanning.

Kvalifikasjoner for stillingen

Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk vektlegges.

Erfaring fra barnehage og arbeid med barn med særskilte behov.

Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner.

Ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna

Være en tydelig pedagog og ha gode samarbeidsevner.

Evne til å bygge tillit, skape entusiasme og arbeide selvstendig.

Evne og vilje til å sette seg inn i og bruke nye IT-systemer og e-verktøy

Ønskelig med kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon; ASK

Være fleksibel for arbeid i ulike grupper og barnehager

Personlig egnethet vektlegges.

Hovedarbeidsoppgaver

Hovedansvar for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehagelovens §§ 1, 2, 31 og 37.

Direkte arbeid med barn og barnegrupper, veiledning av ansatte i barnehagen, samt foresatte.

Tett samarbeid med øvrig personal, foreldre og andre samarbeidspartnere

Se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng, og gi utviklingsstøtte i et inkluderende barnehagemiljø.

Ansvarlig for å utarbeide, ajourføre og evaluere IOP i samarbeid med pedagogisk leder og foresatte

Benytte programmer som Dips IOP og andre spesialpedagogiske programmer

Veiledning i virksomhetens barnehager etter behov, og etter avtale med styrer

 

 Utlysningen gjelder flere barnehager, og stillingene kan ha ulik størrelse.

Den som ansettes må kunne legge frem politiattest, i tråd med barnehageloven §30.

 

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.

Del på:

Referansenummer:

23/5800

Fylke:

  • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Barnehage

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

Kart: