Tønsberg kommune MFT Helse og forebygging

Fysioterapeut

Fysioterapeut

Virksomhet mestring og forebyggende tjenester (MFT) består av Enhet for tilrettelagt arbeid, Enhet for aktiviteter til seniorer og Enhet for helse og forebygging. Stillingene er plassert i Enhet for helse og forebygging.

Fysioterapi skal bidra til å forebygge dårlig helse og fremme økt mestring for mennesker som har nedsatt funksjonsevne når det gjelder bevegelse og aktivitet. Som ansatt vil du få en allsidig, utfordrende og spennende hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, der du jobber selvstendig og tverrfaglig. Herunder vurdering og behandling av pasienter i hjemmet, ved korttidsavdelinger/institusjoner, hverdagsrehabilitering, gruppetrening og friskliv. Fysioterapeutenes mål er å bidra til mestring og fremme fysisk og psykisk helse. 

Vi har nå ledig 100% fast stilling.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Behandling og oppfølging av voksne i hjemmet og på institusjon.
 • Forebyggende arbeid i form av ulike grupper i regi av fysioterapitjenesten og frisklivssentral
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid og hverdagsrehabilitering

Endringer av arbeidsoppgaver kan forekomme

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Krav om politiattest
 • Digitale ferdigheter 
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2
 • Krav om førerkort til personbil

Ønskede kvalifikasjoner

 • God erfaring fra fysioterapitjeneste i kommune
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med/eller videreutdanning og oppdatert kunnskap innen generell rehabilitering, geriatri, ortopedi og nevrologi

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig,strukturert og systematisk
 • Evne til å vise ansvar og initiativ
 • Evne til realsjonsbygging og tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å prioritere og ta avgjørelser

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et faglig høyt kompetansenivå
 • En arbeidsplass hvor du får brukt dine personlige egenskaper og formelle kompetanse
 • Et spennende og godt tverrfaglig samhandlingsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtale

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Del på:

Referansenummer:

23/5793

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.04.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Tønsberg

Kontaktpersoner:

Liv Cathrine Henningsen

mob: +47 90912858

Sylvia Aaland

mob: +47 96044212

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

Kart: