Tønsberg kommune Kultur og idrett

RÅDGIVER KULTURARV

Rådgiver kulturarv 100% fast stilling

Virksomhet kultur og idrett jobber for å gi alle innbyggere i Tønsberg et levende og mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Da en av våre kolleger slutter, blir det ledig stilling som rådgiver kulturarv i 100% stilling, med oppstart 1.august.

Tønsberg er en sentral og attraktiv kommune, med en rikholdig historie som strekker seg tilbake til vikingtid og middelalder. Kommunen har en vedtatt satsning på historien, gjennom ivaretakelse av kulturmiljøer, og å bygge opp under en historisk identitet.

Virksomhet kultur og idrett jobber med et bredt fagfelt, fra kunst, kultur, kulturminner, historieformidling, folkehelse, idrett, friluftsliv, utleie av anlegg og gjennomføring av større arrangement - alt i tett dialog med frivillig sektor. Gjennom økonomiske støtteordninger, veiledning og tilrettelegging for frivillige organisasjoner og arrangører, bidrar virksomheten til at kultur skapes, formidles, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Vi leter nå etter en kunnskapsrik, positiv og løsningsorientert medarbeider som kan lede arbeidet med å fremme og ivareta kommunens unike kulturarv. Til stillingen ligger ansvar for oppfølging av kommunedelplan for kulturminner og strategi for middelalder og vikingtid. I tillegg skal vedkommende være kontakten ut mot lag og foreninger som jobber med kulturarv, samt regionale, nasjonale og internasjonale instanser innenfor feltet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppfølging av Kommunedelplan for kulturminner
 • Oppfølging av Strategi for middelalder og vikingtid
 • Politisk og administrativ saksutredning
 • Lede og delta i prosjekter
 • Dialog, veiledning og oppfølging av frivillige lag og foreninger
 • Samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale instanser på kulturarvfeltet
 • Delta i arbeidet med å programmere og koordinere DKS-tilbud (Den kulturelle skolesekken) til alle kommunens barne- og ungdomsskoler, med særlig fokus på kulturarv
 • Delta i planlegging og gjennomføring av arrangement som inngår i den historiske satsningen, som Sagafestivalen, Tønsberg Middelalderfestival og Re Middelalderdager

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Relevant erfaring fra kulturfeltet
 • Det er ønskelig med erfaring fra planarbeid
 • Forståelse for økonomi- og budsjettarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra formidling mot barn og unge
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av fag
 • Erfaring fra samarbeid med lag og foreninger

Personlig egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Positiv og løsningsorientert
 • Jobber selvstendig og strukturert
 • Kjennskap til nasjonal kultur- og frivillighetspolitikk
 • God forståelse for offentlig sektors organisering og rolle som tjenesteleverandør

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Arbeidssted sentralt i Tønsberg
 • Fleksibel arbeidstid (kvelds- og helgearbeid må regnes med)
 • Spennende og varierte arbeidsdager
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø

Stillingskode: 8530 Rådgiver

Søknadsfrist 26.mars

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

Del på:

Referansenummer:

23/5789

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tønsberg

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

Kart: