Tønsberg kommune TFF

Sommervikarer

Fagarbeidere/Miljøterapeut/Assistenter

Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) er en del av virksomhet Mestring og helse.  TFF består av virksomhetsleder, tjenesteledere og 5 avlastningssentre som gir tjenester til barn og unge og deres familier.  Vi er opptatt av at våre tjenestemottakere skal ha en meningsfull hverdag som er individuelt tilpasset.

Vi ser etter deg som har en genuin interesse for menneskers iboende ressurser uansett utfordringer.  Alle fem avlastningssentrene er i behov for sommervikarer og vi ønsker å ansette fortløpende. Det er ønskelig at du som søker spesifiserer hvilket senter du helst vil jobbe i. Sommervikarene vil jobbe i turnus med dag/kveld eller natt.

 • Årfuglveien ressurssenter: lokalisert på Eik, tilbyr tjenester til barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Dette er barn som krever særlig tilrettelegging i forhold til samspill, kommunikasjon (ASK), medisinske utfordringer, ernæring, aktivisering og ellers hjelp til alle dagliglivets gjøremål. Epilepsi, luftveis- og ernæringsproblematikk er vanlige utfordringer. For ytterligere info kan tjenesteleder kontaktes: Sigrid Christine Kristiansen, tlf. 97174470.
 • Senter for forebygging: lokalisert i Huginsvei på Tolvsrød, tilbyr avlastning og barnebolig for barn og unge med store og sammensatte funksjonsnedsettelser, som barn innenfor autismespekteret og utviklingsforstyrrelser. For ytterligere info kan tjenesteleder kontaktes: Hege Jacobsen, tlf. 46801225.
 • Rønningveien: lokalisert på Ringshaug, tilbyr avlastning og barnebolig for barn og unge med store og sammensatte funksjonsnedsettelser, som barn innenfor autismespekteret og utviklingsforstyrrelser. For ytterligere info kan tjenesteleder kontaktes: Toni Marita Myrvang, tlf. 94989616.
 • Ressurssenteret for barn og unge (RBU): lokalisert i Våle, tilbyr avlastning for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. For ytterligere info kan tjenesteleder kontaktes: Kaja Ellegård Andersen, tlf. 47650167.
 • Husøy senter aktivitet og avlastning (HAA): lokalisert på Husøy, tilbyr dagavlastning og utvidet sommeravlastning for barn/unge med ulike funksjonsnedsettelser. For ytterligere info kan tjenesteleder kontaktes: Tore Sørensen, tlf. 93465059.

Hovedarbeidsoppgaver: 

 • Bistand til ivaretakelse av personlig behov, og ellers hjelp til dagliglivets gjøremål
 • Samarbeid med kollegaer og foresatte
 • Følge aktuelle lovverk
 • Delta i praktisk og forefallende arbeid
 • Bidra til å opprettholde faglig og god standard

Kvalifikasjonskrav: 

 • Miljøterapeut/fagarbeider/assistent
 • Normal god fysikk og interesse for å være i fysisk aktivitet
 • Noe digitale ferdigheter (kjennskap til dokumentasjonssystemet CosDoc er en fordel, men ikke et krav)
 • Livredningskurs og førstehjelpskurs er ønskelig, men ikke et krav
 • Språkkrav for helsepersonell (tilsvarende B2)
 • Sertifikat for personbil
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Engasjement, fleksibilitet og et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tålmodighet
 • Være motivert og villig til å tilegne deg ny kompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • Være en stabil og trygg omsorgsperson og kollega
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Mestrer tidvis hektiske dager

Vi tilbyr:

 • God og helhetlig opplæring
 • Varierte oppgaver
 • Lønn etter gjeldende avtaler 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 

Del på:

Referansenummer:

23/4594

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.03.2023

Arbeidssted:

Tønsberg

Kontaktpersoner:

Toni Marita Myrvang

tlf: +47 94989616

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 0000 TØNSBERG

Kart: