Tønsberg kommune Psykisk helse og avhengighet

Vi søker etter engasjerte sommervikarer i virksomhet Psykisk Helse og Avhengighet

Sommervikarer

Virksomhet psykisk helse og avhengighet i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer innen rus og psykiatri.

Ved flere av våre botilbud har vi ledige sommervikariater.

Selvbestemmelse og mestring er viktige verdier i vårt arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger for at våre tjenestemottakere skal ha en meningsfull hverdag.

Vi har flotte personalgrupper med bred tverrfaglig kompetanse. Hvis du trives med utfordringer, evner til å skape gode relasjoner til tjenestemottakerne og er trygg i deg selv, er du kanskje den vi ønsker.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid med utvikling og oppfølging av faglige tiltaksplaner
 • Oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering og helseoppfølging
 • Praktiske oppgaver på tjenestestedet
 • Følge vedtatte prosedyrer og rutiner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Oppgaver delegert av leder

Kvalifikasjonskrav

 • Digitale ferdigheter 
 • Språkkrav for helsepersonell faglærte / ufaglærte tilsvarende B2
 • Gyldig politiattest må leveres før ansettelse

Ønskede kvalifikasjoner

 •  Helsefagarbeider og/ eller studenter innen helse og omsorg. Ufaglærte med lang erfaring kan vurderes.
 • Førekort klasse B 
 •  Kunnskap om og erfaring med miljøarbeid
 •  Erfaring med brukergruppen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og ansvarsbevist
 • Fleksibel og positiv innstilling
 • Utøve et godt medarbeiderskap 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 

Del på:

Referansenummer:

23/1044

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Sesong

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.03.2023

Tiltredelse:

Juni 2023

Kontaktpersoner:

Hedda Korterød Sönmez

mob: +47 92205218

Lena Klemo

mob: +47 91844732

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

Kart: