Tønsberg kommune Sandeåsen skole

Behov for tilkallingsvikarer ved Sandeåsen skole

Sandeåsen skole har behov for tilkallingsvikarer, både i skole og SFO. Vi trenger vikarer som både kan undervise og støtte opp om enkeltelever i klasserommet, samt voksne som kan være gode aktivitetsledere i SFO.

Sandeåsen skole er en levende skole med lange tradisjoner for å skape samhold og trivsel. Skolen er opptatt av å legge til rette for at elevene skal få muligheten til å være den beste utgaven av seg selv, både faglig og sosialt. Sandeåsen skole har fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø. Det er innarbeidet en god rutine og kultur for bruk av «Trivselselever» i friminuttene.

Det faglige miljøet ved Sandeåsen skolen er høyt, og det har over flere år vært lagt særlig vekt på å øke elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. Kartleggingsverktøyet SOL, veiledet lesing og bevisst bruk av læringsstrategier, og regning gjennom praktisk og utforskende matematikk, står sentralt i dette arbeidet.
De to siste skoleårene er det etablert faggrupper i fagene norsk, matematikk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Er en løsningsorientert, inkluderende og fleksibel lagspiller.
 • Er ansvarsbevisst, strukturert, systematisk, og kan jobbe selvstendig.
 • Skaper tillit gjennom å være åpen, oppriktig og profesjonell.
 • Har en positiv innstilling, et godt humør og bidrar til trivsel på arbeidsplassen.
 • Har en brennende interesse for å bidra til et godt og inkluderende skolemiljø.
 • Er god på relasjonsbygging.

Ansvarsoppgaver:

 • Skape et trygt og godt opplæringsmiljø for alle.
 • Tilrettelegge for individuell og kollektivopplæring for elever i skolen.
 • Bistå elever med ulike emosjonelle-, fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.

Andre opplysninger: 

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Søknadene vil bli behandlet fortløpende

Del på:

Referansenummer:

23/19289

Jobbtype:

Vikariat

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.11.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Sandeåsen skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

Kart: