Tønsberg kommune 2bc Institusjonsomsorg

Re helsehus 2BC Helsefagarbeider

Helsefagarbeider 100% fast i årsturnus

Re helsehus ligger vakkert til på Revetal og  består av demensomsorg med 27 plasser og institusjon med 37 plasser fordelt på 27 på langtid somatikk og 10 korttidsplasser. Vi har varm parkeringskjeller for ansatte

Helsehuset har fagsykepleier og sykehjemslege begge i 100% stilling. Hver avdeling har gruppesykepleier eller helsefagarbeider med teamansvar som har et utvidet fag- og koordineringsansvar.

Vi leter nå etter en ny kollega i 100% fast stilling på Korttid og  langtid.  Vi har årsturnus, dette gir deg store muligheter til innvirkning på egen arbeidstid. Vi ønsker at ansatte jobber langvakt hver 4.helg, men du kan også jobbe vanlige vakter hver 3 helg. Tønsberg kommune jobber aktivt for  heltidsstillinger og høy faglighet.

Vi søker  deg som liker å jobbe med pasientsikkerhet, ser pasient/pårørende og har pasienten i fokus. Du som  ønsker en god arbeidsplass  med mestringsledelse og hvor leder sitter i avdelingen. Vi er rause med hverandre  og det er mye godt humør

Vi gleder oss til å hilse på ny kollega

Hovedarbeidsoppgaver

 • Pasientsikkerhetsarbeid ABCDE/NEWS2
 • Daglig oppfølging av pasienter
 • Medikamnethåndtering
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Primæroppgaver
 • Dokumentasjon
 • Tavle arbeid og tavlemøter
 • Miljøarbeid
 • Kvalifikasjonskrav
 • Ofentlig godkjent helsefagarbeider
 • Gyldig politiattest
 • Digitale ferdigheter 
 • Gode datakunnskaper
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2

Personlige egenskaper

 • Interesse for pasientgruppen
 • Løsningsorientert, fleksibel og selvstendig
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Godt humør 
 • Gode verdier med pasienten i fokus

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Høy sykepleier og helsefagarbeider dekning
 • Nærledelse og godt arbeidsmiljø
 • Tavlemøter hver uke
 • Årsturnus på 52 uker
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: 7076 eller 7077

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Del på:

Referansenummer:

23/5790

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.03.2023

Tiltredelse:

01.05.2023

Arbeidssted:

Re helsehus

Kontaktpersoner:

Gunn-Kristin Hagen

tlf: +47 93494435

mob: +47 93494435

Adresse:

Revetalgata 52 3174 REVETAL

Kart: