Tønsberg kommune, Stab Mestring og helse

Fysioterapeut driftsavtale 50%

Fysioterapeut

Tønsberg kommune har 50% driftsavtale for fysioterapeut fra 01.09.2023 ved Vear Fysioterapi.

Instituttet drives i leide lokale og ligger samlokalisert med Vear legegruppe som instituttet har et godt tverrfaglig samarbeid med.
Lokalet har to kontorer og treningssal. Vi har felles  lunch og møterom med lege- og tannlegekontoret.

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av pasienter i alle aldersgrupper ved instituttet og i pasientens hjem
 • Delta i et kollegialt samarbeid både faglig, administrativt og sosialt
 • Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen   

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Erfaring med behandling av ulike pasientgrupper og diagnoser i alle aldre
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi, undersøkelse, funksjonsvurdering og rehabilitering
 • Erfaring innen kreftrelatert sykdom, gravide med muskelrelaterte plager under og etter svangerskapet er en fordel
 • Fokus på aktivbehandling og erfaring med gruppetreninger er en fordel
 • Erfaring fra både privat praksis og kommunehelsetjenesten vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og koordinering.
 • kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Være endringsvillig og nytenkende
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Dele kunnskap gjennom internundervisning.
 • Kunne se muligheter i samarbeid med kommunens tilbud og tjenester
 • Politiattest vil bli avkrevd

Ved tildeling av driftstilskudd:

 • Det vektlegges en samlet vurdering av kompetanse, erfaring og personlig egnethet.
 • Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenester i kommunen og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.
 • Tildelingen av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313.
 • Klinikken vektlegger interesse for faget og regelmessig faglig oppdatert påfyll
 • Ved inngåelse av driftsavtalen må autorisasjon/bekreftelser på utdannelse/kurs fremvises, samt gyldig politiattest.
 • På instituttet er det totalt 1,5 driftstilskudd.
 • Fysioterapeutene ved instituttet bruker pasientsky og er koblet opp mot Norsk helsenett
 • Den som overtar ledig hjemmel, betaler leie etter avtale. 
 • Ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale ligger i Stab, Mestring og helse

Kontaktperson for institutt er Jarle Venstad:  jarlev@online.no

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.

 

Del på:

Referansenummer:

23/5786

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.04.2023

Tiltredelse:

01.09.2023

Arbeidssted:

Steinbruddveien 8, 3173 Vear

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

Kart: