Tønsberg kommune BOU -Psykisk helse/ Familiehuset

Familiehuset har ledig 100% fast stilling som jordmor med videreutdanning innen psykisk helse/psykiatri

Jordmor med videreutdanning innen psykisk helse/psykiatri

Familiehuset har ledig 100% fast stilling for Jordmor med videreutdanning innen psykisk helse/psykiatri. 

Tjenesten Psykisk helse barn og unge/Familiehuset er en tverrfaglig forebyggende og helsefremmende psykisk helsetjeneste for gravide-, barn og unge 0-18 år og deres foreldre/familier med milde -og moderate psykiske helsestrev. Tjenesten har to lokasjoner, en i Tønsberg og en på Revetal og har ca 15 årsverk. Familiehuset er organisert i kommunalområdet Oppvekst og læring sammen med Helsestasjons -og skolehelsetjenesten, Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, skoler og barnehager. Familiehuset og Helsestasjonstjenesten er sammen i virksomheten Barn og unge (BOU). Yrkesgrupper som jobber på Familiehuset er jordmor, helsesykepleier, familieterapeuter, barnevernspedagoger, familieveiledere og psykologer. 

Familiehuset tilbyr samtaleoppfølging, kurs og grupper til barn/ungdom og foreldre, foreldreveiledning, tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, med skoler og barnehager, frivilligheten og organisasjoner. Familiehuset bidrar også med undervisning, veiledning og fagstøtte til kollegaer og andre tjenester i kommunen. Tjenesten er underlagt helselovgivning og bruker HsPro som journalsystem.  

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannet jordmor med videreutdanning innen psykisk helse/psykiatri 

 • Kompetanse i svangerskapets psykologi. 

 • Kompetanse i spebarnets psykologiske utvikling og psykisk helse, tilknytningsteori, traume -og kriseforståelse og samspillsutvikling samt systemisk helhetlig tenkning og relasjonsfokus.  

 • Førerkort  

 • Erfaring med psykisk helse –og familiearbeid for gravide og småbarnsfamilier. 

 • Erfaring med foreldreveiledning 

 • Erfaring med -/kompetanse i undervisning og veiledning ønskes. 

 • Erfaring med kartleggingsverktøy som EPDS og andre relevante verktøy til bruk i behandling og/eller undervisning 

Arbeidsoppgaver 

 • Følge opp gravide og deres familie gjennom svangerskap og de første leveårene 0-6 år der hvor det oppstår ekstra belastninger og/ eller psykisk strev. 

 • Veilede og støtte foreldre til godt samspill med spedbarnet, observere og utforske spedbarnet sammen med foreldrene.  

 • Veilede familier og foreldre som strever med samarbeid og vanskelige relasjoner. 

 • Psykoedukasjon og undervisning til familier i målgruppen, gruppebasert og individuell tilnærming.

 • Holde kurs som COS-P foreldrekurs og foreldreforberedende kurs.

 • Forebyggende arbeid, kjennskap til kartleggingsverktøy, utvikle og delta i prosjekter
 • Være samarbeidspartner og ressurs for jordmødre, helsesykepleiere og annet personell ved helsestasjonen. 
 • Tverrfaglig samarbeid innad i Familiehuset, med andre kommunale instanser og med spesialisthelsetjenesten. 

 • Stillingen har ikke ansvar for den medisinske kliniske oppfølgingen av den gravide.  Det gjøres i ordinær jordmortjeneste (evt. fastlegen). 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner. 

 • God evne til å skape trygge relasjoner. 

 • Selvstendig, fleksibel, åpen for endringer og er strukturert. 

 • Engasjert i forebygging og faglig utvikling. 

 • Trives med varierte arbeidsoppgaver. 

 • Ressurs -og løsningsorientert. 

 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Inkluderende, hyggelig og sosialt fellesskap. 

 • Fleksibilitet og varierte, spennende arbeidsoppgaver. 

 • Tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og kompetanseheving etter tjenestens behov.  

 • Cos-P-sertifisering 

 • Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil, utlån av kommunens leasingbiler. Kommunal parkeringsplass kan ikke loves. 

 • Stillingen lønnes etter kommunens regulativ og gjeldende tariffavtale.  

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost .

Del på:

Referansenummer:

23/4714

Fylke:

 • Viken
 • Oslo
 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.04.2023

Tiltredelse:

14.08.2023

Arbeidssted:

Familiehuset i Tønsberg

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3104 Tønsberg

Kart: