Tønsberg kommune Stab Mestring og Helse

Assisterende kommuneoverlege

Tønsberg kommune søker en assisterende kommuneoverlege som skal samarbeide tett med kommuneoverlegen.

Stillingen er organisert i kommunalsjefens stab innenfor kommunalområdet Mestring og helse.

På sikt vurderer Tønsberg kommune å se på muligheten for å bygge et samfunnsmedisinsk team slik at vi løser samfunnsoppdraget innenfor alle deler av samfunnsmedisinen på en god måte

Hovedoppgaver:

 • Medisinsk- og samfunnsfaglig rådgivning til kommunens ledelse.
 • Strategisk fag- og kvalitetsutviklingsarbeid innen kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Oppfølging av spesielle tverrsektorielle saker
 • I krisesituasjoner må det påregnes å delta i kommunens beredskapsarbeid, med en viss tilgjengelighet ut over ordinær arbeidstid
 • I nåværende situasjon er vaktarbeid knyttet til Covid-19 en viktig del av arbeidet, denne vaktbelastningen vil dele med nyopprettet stilling som assisterende kommuneoverlege
 • Overordnet faglig ansvarlig for kap. 4a og kap. 9, lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Saksbehandling
 • Delta på kommunens pasientsikkerhetsvisitter
 • Faglig ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap

 Oppgaver kan endres i samråd med kommuneoverlegen

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk Autorisasjon som lege,
 • Erfaring fra samfunnsmedisin vil bli vektlagt
 • Kjennskap til kommunal virksomhet, og erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Generell kunnskap om offentlig forvaltning
 • Kjennskap til og interesse for aktuelt lov- og forskriftsverk
 • God evne til å tilegne seg mye informasjon. Det forventes at man holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende råd og føringer fra veiledere og fra lokale og sentrale myndigheter.

 Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse.
 • God evne til å formidle råd til befolkningen, helsepersonell og øvrig ansatte i kommunen.
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges.
 • Lyst og evne til strukturert samarbeid og veiledning
 • Lyst og evne til fleksibilitet ved å bistå i kommunoverlegens oppgaver 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor kommunehelsetjenesten.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Annet:

Vi stiller krav om gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Denne må fremlegges før tiltredelse

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Tønsberg

Adresse: