Tønsberg kommune Kommunalteknikk

Konsulent kommunaltekniske gebyrer

Konsulent

Tønsberg kommune er en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. - Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Kontorplassering vil være i dagens rådhus på Re. 

Konsulent kommunaltekniske gebyrer:

Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkeringsstrategi, prosjekter for parker, friluft og idrettsanlegg. Kommunalteknikk har til sammen ca. 30 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen er lokalisert på Revetal (Tidligere Re rådhus). Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen som egen virksomhet.

Virksomheten har ansvar for å blant annet sørge for fakturering og oppfølging av de kommunaltekniske gebyrene innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing. Vi skal gi gode tjenester til våre abonnenter og yte god service. Stillingen vil være med å sørge for at dette blir ivaretatt på en god måte. Stillingen omfatter også intern økonomioppfølging i kommunens økonomisystem. Du vil jobbe sammen i team med to andre, flinke og svært kunnskapsrike medarbeidere.

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø internt i virksomheten, fine kontorlokaler og inspirerende arbeidshverdag.

Ved virksomheten Kommunalteknikk på Revetal er det ledig en stilling som Konsulent Kommunaltekniske gebyrer – 100% stilling.

Arbeidsområdet vil omfatte:

 • Klargjøring for utsendelse av kommunaltekniske gebyrer til alle abonnenter iht fastsatte tidsfrister
 • Beregne og sende ut faktura for tilknytningsgebyrer
 • Som del av internt team som følger opp rammeavtalepartner for slamtømming – møter, avklaringer, fakturering
 • Følge opp vannmålerabonnenter ved årsavregning og ellers ved behov
 • Registrering av nye abonnenter og endre eksisterende i Komtek
 • Rette opp, behandle meldinger og oppdatere/forberede data i fagsystemet Komtek
 • Saksbehandle henvendelser som kommer inn fra både internt i kommunen og eksterne abonnenter og andre.
 • Ta i mot og besvare telefonhenvendelser innenfor fagområdet
 • Bistå i faglige diskusjoner og problemstillingen innenfor fagområdet
 • Tilrettelegge og sørge for utsending av støtte iht tilskuddsordning for vann og avløp
 • Er med på å utvikle, se muligheter og systematiskere fagområdet i samarbeid til andre virksomheter
 • Samarbeide med feiervesen og Vesar om gebyrhåndtering og oppdatering av felles database for abonnentene
 • Være med å kontrollere kontering og momskoder, sjekk av momskoder
 • Innkjøp av kontorutstyr, arbeidstøy og bistå andre merkantile oppgaver
 • Diverse registreringer i virksomheten regnskap/økonomi-system
 • Stillingen rapporterer direkte til Virksomhetsleder

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen er:

Erfaring: 

 • God erfaring innen kommunaltekniske gebyrer
 • Erfaring innen økonomioppfølging og kundekontakt
 • Må kunne snakke og skrive flytende norsk
 • Vi ser gjerne at søker har kjennskap til offentlig forvaltning, Visma økonomi/regnskapssystem, eiendomsregisteret Komtek Forvaltning og ksbehandlingssystem Acos Websak
 • Være nøye og pliktoppfyllende

Utdanning/formal kompetanse:

 • Ingeniør (bachelor) innen økonomi eller vann og avløp
 • Annen relevant erfaring iht punktene ovenfor kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Sosiale personlige egenskaper.
 • Evne til å lytte til andre medarbeidere og skape et godt samarbeid.
 • Du må ha evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 • Positiv innstilling og godt humør vektlegges.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Serviceinnstilt
 • Ha god evne til å kommunisere flytende på norsk, både skriftlig og muntlig

Andre kunnskaper:

 • Det er viktig å ha interesse for kommunalteknikk og et ønske om å utvikle og effektivisere fagfeltet. 

Vi kan tilby:

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fag/ arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Frihet til å forme egen arbeidsdag

Ansettelse skjer iht. gjeldene lover, regler og tariffavtaler. Noe overtidsarbeid må påregnes.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.09.2021

Tiltredelse:

01.10.2021

Arbeidssted:

Revetal

Kontaktpersoner:

Anne Karine Thaastrup Johannessen

mob: +47 94810465

Live Kirkeby

mob: +47 93809568

Adresse:

0000