Tønsberg kommune SIT Eik korttidsavdeling

Sykepleier vikar 95 -100% vikariat ledig, med mulighet for fast ansettelse

Sykepleier

Er du sykepleier og har lyst til å jobbe på korttidsavdelingen ved Eik sykehjem?

Korttids avdeling på Eik sykehjem har ledig sykepleier vikariat i 95 -100% i et år med mulighet for fast ansettelse ved sykehjemmet.  Avdelingen har et godt faglig miljø der det er lett å spørre om råd og hjelp. Arbeidsoppgavene du får vil være varierte og inneholde alt fra tekniske sykepleieprosedyrer, vurdering av pasientens omsorgsnivå til personsentrert miljøbehandling. Kommunen tilbyr minimum 8 års lønns ansiennitet ved ansettelse. 

Eik sykehjem er demenssykehjemmet i Tønsberg kommune. Sykehjemmet har 84 plasser for personer med demenssykdom fordelt på 9 avdelinger. Sykehjemmet har fokus på pasientsikkerhet og gode pasientbehandlinger. Det er god fagkompetanse hos personalet og høy sykepleierdekning. Høsten 2018 startet vi med aktivitetsdosetten.

Sykehjemmet har egen fagsykepleier og sykehjemsoverlege begge i 100 % stilling.

Korttidsavdeling har 11 plasser for personer med demens. Her er det pasienter på vurdering, rulleringer, avlastning og enkelt opphold. Avdelingen har alltid pasienten i fokus, og er opptatt av høy kvalitet i tjenesten. Er du en sykepleier som trives med å jobbe i eldreomsorgen i et hektisk men utviklende og faglig spennende miljø, da er dette jobben for deg!

Vi ønsker et sykehjem som stadig er i positiv utvikling, med fokus på forbedringsarbeid og som har pasienten i sentrum i alt vi gjør. Vi søker en sykepleier som har interesse og engasjement for demensomsorgen.

Hovedoppgaver

 • Pasientansvarlig sykepleier
 • Utrede og vurdere pasientens omsorgsnivå og sykdom
 • Sikre gode pasientforløp
 • Gi faglig veiledning til helsefagarbeider, studenter og assistenter
 • Ansvar for målsettinger å iverksette tiltak etter pasientens behov i elektronisk pasientjournal
 • Samarbeider med hjemmetjenesten og kommunens tjenestekontor
 • Bidra til god kommunikasjon med pårørende, legen og andre samarbeidspartnere
 • Avklare pasientens samtykkekompetanse
 • Sørge for gjennomføring av nødvendig risikovurdering i henhold til pasientsikkerhet
 • Generelle sykepleie oppgaver 

Kvalifikasjoner      

 • Offentlig godkjent Sykepleier
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Videreutdanning i demens, geriatri eller psykiatri er en fordel, men ingen krav
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlig egenskaper

 • Interesse for eldreomsorgen og for personer med demens, og ønsker om å jobbe innen for dette fagfeltet
 • Kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Tar ansvar, løsningsorienter, fleksibel, positiv og arbeidsvillig
 • Har gode samarbeidsevner, men kan også stå alene i faglige utfordringer
 • Opptatt av sykepleie faget og villig til å videreutvikle deg i takt med organisasjonen
 • Evnen til å beholde roen i et til tider hektisk og krevende miljø

Vi tilbyr

 • Et spennende fagfelt
 • Et godt arbeidsmiljø med flotte kollegaer
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Lønn etter lov- og avtaleverk
 • Gode forsikrings, - og pensjonsordninger
 • Minimum 8 års lønns ansiennitet

 

 

 

Del på:

Søknadsfrist:

09.02.2020

Tiltredelse:

01.05.2020

Arbeidssted:

TØNSBERG

Adresse: