Tønsberg kommune Sykehjemmene i Tønsberg

Re helsehus avdeling institusjon har ledige

Helgestillinger

Re helsehus, sykehjemmet har 2 avdelinger. Demens 26 plasser og institusjon med 31 plasser, fordelt på 26 langtid somatikk og 6 kortidsplasser. 

Sykehjemmet har fagsykepleier 50 % stilling og sykehjemslege.

Det er god fagkompetanse og høy sykepleierdekning på avdelingen.

Avdeling institsusjon har ledige helgestillinger. Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter, helsefagarbeidere som har interesse og engasjement for langtid somatikk. Søknader vurderes fortløpende.

 

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldende krav og lovverk
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon i CosDoc
 • Fokus på brukermedvirkning

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier/helsefagarbeider
 • Sykepleierstudenter
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper  
 • Gyldig politiattest må levers ved oppstart 

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe i avdeling med høy aktivitet
 • Utøve et godt medarbeiderskap
 • Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Turnus med arbeid hver 3 helg
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn ihht Hovedtariffavtale og ansiennitet

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.02.2020

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Institusjonsomsorg

Kontaktpersoner:

Adresse: