Tønsberg kommune Kommunesammenslåing

Koordinator for Prosjekt frivillig,samspill og sosial inkludering i Vestfold

Program for folkehelsearbeid i kommunene er et nasjonalt program med formål å fremme psykisk helse og trivsel for barn og unge. Alle kommunene i Vestfold deltar i programarbeidet, sammen med fylkeskommunen. Tønsberg er vertskommune for stillingen.

Frivillighet og sivilsamfunn for sosial inkludering er ett av tre innsatsområder i programarbeidet i Vestfold, der kommunene skal utvikle prosjekter med tiltak. Hensikten med dette innsatsområdet er blant annet å fremme en bevisst politikk i kommunene for å styrke sivilsamfunnet og frivillige organisasjoners betydning som inkluderende og sosialt støttende miljøer overfor barn og unge. For å støtte kommunene har Vestfold fylkeskommune tatt initiativ til et felles utviklingsprosjekt om frivillighet, samskaping og sosial inkludering. Prosjektet er treårig og det søkes etter en prosjektkoordinator i 50-60 % stilling.

Prosjektkoordinator skal støtte opp under prosjekt- og prosessarbeidet i kommunene, se de overordnede sammenhengene, og være en pådriver. Koordiantor skal lede et lærende nettverk for prosjektledere i kommunen, der det systematisk skal bygges kompetanse på medvirkning, samskaping og fasilitering. I samarbeid med kommunene skal koordinator utarbeide en prosjekt- og prosessplan. Prosjektet skal følgeevalueres.

Vi søker en person som

-        har sitt hjerte i frivillige organisasjoner og har god kunnskap om kommunale arbeidsmåter og prosesser og engasjement for å involvere barn og unge

-        har høy relasjonskompetanse og evnen å inspirere og motivere samarbeidsaktører og beslutningstakere for å få alle til å dra i samme retning

-        har gode kommunikasjonsevner, og benytter digitale plattformer som en del av dialog og prosess

-        har erfaring med prosess- og prosjektledelse, samskaping og evalueringsmetodikk

-        er strukturert og løsningsorientert og har evnen til å løfte problemstillinger til rett beslutningsnivå

-        har formelle kvalifikasjoner med utdannelse fortrinnsvis på bachelornivå eller høyere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted med utgangspunkt i Tønsberg rådhus. 

Lønn etter avtale.

 

 

 

 

Del på:

Fylke:

  • Vestfold

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.11.2019

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Tønsberg

Kontaktpersoner:

Adresse: