Tønsberg kommune Tildeling Helse-/omsorgstjenester

Rådgiver/Saksbehandler

Rådgiver 100 % fast stilling

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester er en av seks virksomheter innen helse og omsorgstjenesten i Tønsberg kommune. Kommunen er i en sammenslåingsprosess. Fra 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Dette vil i liten grad påvirke driften av virksomhet Tildeling av helse- og omsorgstjenester. 

 

Virksomheten fungerer etter prinsippet som "en dør inn" og er navet i tjenestetilbudet for alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Virksomheten fatter vedtak og tildeler tjenester i tett samarbeid med de utførende virksomheter. 

 

 Vi søker deg som ønsker å ha sitt hovedområde innen saksbehandling. 

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Kartlegge og vurdere behov, tildele tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, sikre pasient- og brukerrettigheter og fatte vedtak i henhold til Forvaltningsloven. 
 • Betjening av elektroniske meldinger inngår i arbeidsoppgavene. 
 • Oppfølging av saker, samarbeid med andre saksbehandlere og kontakt med det øvrige hjelpeapparatet internt og eksternt vil være sentrale arbeidsoppgaver. 

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier.
 • Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i Helserett evt. må søker forplikte seg til denne videreutdanningen.   
 • Videreutdanning innen geriatri.   

Personlige egenskaper

 • God skriftlig/muntlig fremstillingsevne
 • Innsikt og forståelse av kommunal forvaltning
 • Innsikt i og forståelse av lovverk 
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, løsningsfokusert og å prioritere oppgaver
 • Helhetlig forståelse og god kjennskap til det kommunale tjenestetilbudet
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr:

 • en spennende arbeidsplass hvor du vil få brukt din kompetanse og personlige egenskaper
 • utfordrende arbeidsoppgaver innen for et bredt arbeidsområde
 • godt arbeidsmiljø
 • juridisk kompetanse
 • medvirkning i utviklingen av organisasjonen 
 • medarbeider/utviklingssamtaler
 • dagtid/fleksitid
 • lønn etter gjeldende avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. 
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode:8530

 

Søker må ha førerkort for bil og inngå avtale om bruk av privat bil i tjenesten Det kompenseres for bil i tjeneste etter gjeldende kommunal avtale.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.11.2019

Tiltredelse:

01.12.2019

Arbeidssted:

Tønsberg

Kontaktpersoner:

Ingvill Sjuve

tlf: 333 48 706

mob: +47 90479115

Sissel Kristoffersen

tlf: 333 48 728

mob: +47 977 64 054

Adresse: