Tønsberg kommune

Vil du bidra til å sette Tønsberg og Vestfold på kartet på vei mot den grønne, sirkulære økonomien?

100 % fast stilling som utviklingssjef - Rygg miljøpark

På Rygg utenfor Tønsberg ligger en av Norges mest spennende miljøsatsinger. Her finner du Rygg Miljøpark som er Tønsberg kommunes og Vestfolds viktigste utviklingsområde for sirkulærøkonomi og grønn vekst. Her utvikles ny teknologi samtidig som velprøvde løsninger forbedres. Ved Rygg Miljøpark samarbeider offentlige virksomheter med viktige næringsaktører innenfor gjenvinning og ressursforvaltning som Greve Biogass, Grønt Skifte, Vesar, Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells, Lindum,
Franzefoss, Air Liquide Skagerak m.fl. Innovasjon, nytenkning og samarbeid er viktig når det grønne skiftet skal bli en realitet.

Ved Rygg Miljøpark ligger Den Magiske Fabrikken, som er et unikt samarbeidsprosjekt mellom aktørene Vesar, Greve Biogass, Lindum, Grønt Skifte, Air Liquide Skagerak og Tekniska Verken. Den Magiske Fabrikken består blant annet av et biogassanlegg, et kunnskaps- og opplevelsessenter og andre tilknyttede prosjekter og aktiviteter.  Ved biogassanlegget gjenvinnes matavfall fra 1,2 mill innbyggere og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold til klimavennlig biogass, biogjødsel til produksjon av ny mat og grønn CO2. 

I tilknytning til biogassanlegget er det et unikt pilotveksthus på 1500 m2, hvor det ved bruk av ny teknologi dyrkes tomater ved bruk av biogjødsel og grønn CO2 fra biogassanlegget. Veksthuset bruker ca 80 % mindre energi enn et normalt veksthus, blant annet ved bruk av såpebobler i veggene for isolasjon og solskjerming. 500m2 av veksthuset benyttes til et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor man nylig har startet med å ta imot besøk av skoleelever. Her får de kunnskap om kildesortering, gjenvinning, fornybar energi, kretsløp og bærekraftig matproduksjon i autentiske omgivelser.  

Tønsberg kommune har en sentral rolle i tilrettelegging av grønn vekst i regionen, med nye arbeidsplasser og en betydelig reduksjon av klimagassutslippet i Tønsberg og regionen for øvrig. Rygg Miljøpark er helt sentral i denne satsingen. For å koordinere og videreutvikle det arbeidet som gjøres av virksomhetene ved Rygg Miljøpark, søker vi nå en utviklingssjef.

Som utviklingssjef for Rygg Miljøpark vil du rapportere til kommunens næringssjef og:

- ha en viktig rolle i utviklingen av området med grønn industri og næring samt spennende miljø- og klimaprosjekter. 
- sørge for en positiv utvikling av området i tråd med kommunens planer og strategier
- være en viktig ressurs og samarbeidspartner for virksomhetene i området
- være prosjektleder for flere viktige og spennende prosjekter
- få et bredt faglig nettverk gjennom samarbeid med ulike næringsaktører i området
- bidra til effektiv og fremtidsrettet utvikling av kommunens næringsareal og tilrettelegge for god infrastruktur 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Fungere som en koordinator og initiativtaker for å skape synergier og legge til rette for nye sirkulærøkonomiske forretningsmodeller
 • Utvikle en helhetlig, langsiktig plan for Rygg Miljøpark med involvering av eksisterende leietakere
 • Samordne pågående og framtidige prosjekter og aktiviteter i grensesnittet mellom Tønsberg kommune og selskaper etablert ved Rygg Miljøpark
 • Lede utviklingsforum for Rygg Miljøpark
 • Kontakt med myndigheter og organisasjoner i Norge og internasjonalt
 • Utvikle og iverksette en overordnet plan for infrastrukturen i området

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen relevant fagområde
 • Ingeniørutdannelse kan være en fordel, men ikke noe krav. Du må imidlertid kommunisere godt med tekniske miljøer
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Du bør ha erfaring fra tilsvarende arbeid, og det er en fordel med erfaring fra arbeid med miljø, avfall, sirkulærøkonomi etc.
 • God økonomiforståelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, utviklingsorientert og ha evne til å se nye muligheter
 • Strategisk anlagt men også med et operativt fokus
 • Selvgående
 • Må evne å ha en strukturert og analytisk tilnærmingsmåte til komplekse problemstillinger
 • Grunnleggende forretningsforståelse

Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyktige betingelser og et hyggelig arbeidsmiljø i nytt kontorfellesskap med flere av aktørene i Rygg Miljøpark, ved Taranrødveien 95 B, 3171 Sem i Tønsberg.

SØK HER

 https://3210.webcruiter.no/Main/nb-no/Recruit/Odvert/4150941858#/view/4150941858

Del på:

Fylke:

 • Vestfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.11.2019

Arbeidssted:

Sem

Kontaktpersoner:

Adresse: