Tønsberg kommune Barnevern administrasjon

Ledig vikariat saksbehandler barneverntjenesten

Saksbehandler barneverntjenesten, Omsorgsteamet

BARNEVERNTJENESTEN I TØNSBERG har ledig vikariat som saksbehandler i omsorgsteamet, saksbehandling for enslige mindreårige.  Stillingen er 100%.

Barneverntjenesten er organisert i fem team: Mottaksteam, oppfølgingsteam, undersøkelsesteam, omsorgsteam og tiltaksteam.

Omsorgsteamet har ansvar for oppfølging av barn som kommunen har overtatt omsorgen for, samt saksbehandling for enslige mindreårige flyktninger.  Vi har et stort arbeidspress, men et godt arbeidsmiljø i en tjeneste som legger vekt på fagutvikling, herunder jobb i slekt og nettverk, bruk av startmøter og nettverksmøter, samt stor vekt på tverrfaglig samarbeid.

Saksbehandlers nærmeste overordnede er teamleder.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

 • Det søkes etter barnevernpedagog eller sosionom
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig
 • Vi ønsker å knytte til oss en lagspiller som liker å jobbe i høyt tempo og som vil legge vekt på samarbeid, og utvikling av tjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra barnevernsarbeid på kommunenivå og saksbehandling
 • Det er nødvendig med førerkort for bil 
 • Det vil bli lagt vekt på positiv innstilling og personlig egnethet for øvrig 

 For stillingene gjelder:

 • Samarbeid med andre instanser er en viktig del av arbeidet
 • Barneverntjenesten benytter datafagprogrammet Familia (opplæring vil bli gitt)
 • Det gis veiledning i gruppe med eksterne veiledere, samt saksveiledning fra teamleder
 • Tjenesten har egne leasingbiler som benyttes til tjenestekjøring
 • Lønn etter gjeldende avtaler

 

 

 

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.11.2019

Tiltredelse:

01.01.2020

Kontaktpersoner:

Adresse: