Tønsberg kommune Barnevern administrasjon

Ledig stilling saksbehandler barneverntjenesten

Saksbehandler barneverntjenesten, Oppfølgingsteam-ungdom

Barneverntjenesten i Tønsberg kommune har ledig 100% fast stilling som saksbehandler, med tiltredelse snarest.

Barneverntjenesten inngår i virksomheten Barn og unge sammen med Vestfold interkommunale barnevernvakt, PP – tjenesten, Helsestasjonen, Tiltak for enslig mindreårige flyktninger og asylsøkere og Tiltak for funksjonshemmede.

Barneverntjenesten er organisert i fem team: Mottaksteam, undersøkelsesteam, oppfølgingsteam, omsorgsteam og tiltaksteam.

Barneverntjenesten har ledig stilling i oppfølgingsteamet-ungdom. Teamet har ansvar for iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak overfor barn fra 13– 18 år og deres familier.

Teamet fokuserer på å få til endring gjennom ulike former for foreldreveiledning og gjennom tilrettelegging, samforståelse og godt samarbeid mellom foresatte og andre tjenesteytere/instanser.

Vi har et stort arbeidspress, men også et godt arbeidsmiljø i en tjeneste som legger vekt på fagutvikling.

Saksbehandlers nærmeste overordnede er teamleder.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Det søkes etter barnevernspedagog eller sosionom
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig
 • Vi ønsker å knytte til oss en lagspiller som liker å jobbe i høyt tempo og som vil legge vekt på samarbeid, brukerperspektiv og utvikling av tjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra barnevernsarbeid på kommunenivå og saksbehandling
 • Det vil bli lagt vekt på positiv innstilling og personlig egnethet for øvrig
 • Det er nødvendig med førerkort for bil

 

For stillingen gjelder:

 • Samarbeid med andre instanser er en viktig del av arbeidet
 • Barneverntjenesten benytter datafagprogrammet Familia. (opplæring vil bli gitt)
 • Det gis veiledning i gruppe med eksterne veiledere, samt saksveiledning fra teamleder
 • Tjenesten har mobiltelefonordning for ansatte og egne leasingbiler som benyttes til tjenestekjøring
 • Ansettelse etter gjeldende vilkår

 

 

 

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.11.2019

Tiltredelse:

01.01.2020

Arbeidssted:

Barneverntjenesten

Kontaktpersoner:

Adresse: